Sigma 30mm f/1.4

I've bought myself a used Sigma 30mm f/1.4 DC DN for my Sony a6000 this winter, but I have not had a good opportunity to get the potential out of it before 17. May, our National Day. I am really happy about the optics, but the focus by wire system (the focus ring is not mechanical) is a bit paint. If you most often run on auto-focus anyway, this is a great bang for the buck.

More from the National Day here.

Roy

Intervallfotografering

Noen sa på internett at man kunne bruke «intervallfotografering» på norsk for den engelske «timelapse». Så her er et utvalgt intervallfotografi fra 2014, året jeg begynte å lage en ett intervallfotografi for hver dag!

  • 0:10 - dagen begynner
  • 0:15 - en fugl hopper rundt på plenen, og gjør det resten av sommeren på omtrent samme tid hver dag
  • 0:20 - farfar med hjåen
  • 0:30 - Tobias klipper gresset
  • 0:40 - traktorer legger egg
  • 0:45 - eggen blir hentet

Webcam på kvisten på Lekvam

Jeg har en Raspberry Pie på kvisten med et tilhørende kamera og pan/tilt-modul.

rasbicam2

Dette kan du styre fra lekvam.no. Men dessverre er ikke internettilkoblingen på Lekvam kjempebra, så du får bare stillbilder, óg bildene forminskes i prosessen.

raspicam_web

Kamera tar bilder i 2592 x 1944, ca 2.5MB i JPG, og det ville tatt 45 sek å overføre et stillbildet til deg. Derfor forminskes bildet på veien, men Raspberry Pie-en gjør det ikke, det tar også for lang tid på den stakkarslige ARM-en – jeg har tilfeldigvis en NAS (Ubuntu) som gjør dette.

webcamrrc

I første iterasjon SSH-et jeg fra NAS-en til Pie-en 3 ganger for å

1. sette pan/tilt til x og y,
2. ta bildet, og
3. scp-e bilde fra Pie-en til NAS-en.

Men dette blir mye krypto for den stakkars ARM-en, så partytrikset her er derfor å gjøre alt i en SSH-tilkobling som også cat-er bildet til stdout slik at NAS-en kan sende det til en fil lokalt.

ssh raspi 'pan-tilt.py x y; raspistill -o temp.jpg; cat temp.jpg' > temp.jpg

Jeg styrer pan/tilt-modulen med python-biblioteket pipan som bruker ServoBlaster i bunn.

Får du det du betaler for fra din internettleverandør?

Hjemme på Lekvam er ikke gode alternativene til internettoppkobling mange. Alt må via gamle kobberlinjer og maks ned-hastighet er 6mbit, og på en god dag 0.5mbit opp.

Kobberlinjene går tidvis i luftstrekk(!) mot den gamle telefonsentralen og i østavind med gode kast fører dette til en del pakketap til og fra Internettet. Det er forsåvidt ikke helt krise, men internettleverandøren vår har i tillegg automatiske mekanismer for å båndbreddebegrense kunder med dårlig signal på linjene sine! Derfor blir vi tidvis nedgradert til både 5 og 4 og 1.5 mbit, alt avhengig av uværets art.

For å bygge sak har jeg kjørte en speedtest (https://github.com/rsvp/speedtest-linux) hver tredje time siden problemene begynte å oppstå og grafet dette.

isp_bandwidth

I løpet av 5 mnd har vi 5 ganger bedt vår ISP om å ordne opp, og det er tydeligvis tid for å sende en ny epost... Denne gang skal de også få lov til å fortelle om hvilke preventive tiltak de har tenkt å iverksette for at dette ikke skal skje igjen.

Fordi jeg har en server på Internett™, har jeg også satt opp SmokePing som grafer latens og pakketap.

isp_smokeping

Det er viktig å sette opp monitorering mot et par referanse-noder også (som elg.no eller en pålitelig og åpen DNS-tjener). Slik kan du kryss-sjekke at uregelmessigheter ikke tilfeldigvis er på server-siden.

isp_smokeping_ref

Her er det du trenger for å sette opp din egen båndbredde-overvåking. Det er en god unnskyldning til å kjøpe seg en Raspberry Pie f.eks. Hver tredje time kjører jeg en speedtest, og to minutter etter oppdater jeg grafen.

0 */3 * * * ~/bin/speedtest.sh >> speedtest.log
2 */3 * * * cat speedtest.log > isp.csv && gnuplot plotisp.plot && cp isp.png /var/www/html/
torvald@vognskjul:~$ cat plotisp.plot
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d, %H:%M"
set format x "%d. %b"
set xlabel 'Date'
set ylabel 'Mbit'
set grid
set term png
# From hardcoded start point - until today
set xrange ["2017-12-19, 00:00" : time(0)]
set title "Internett ISP-navn, updated ".strftime("%Y-%m-%d, %H:%M", time(0))

set output 'isp.png'
set xtics rotate by -45 offset -0.0,0 font ",10"

plot 'isp.csv' using 1:4 with lines title 'download',  'isp.csv' using 1:5 with lines title 'upload'

Cover photo by Taduuda on Unsplash