:~$ crop

  
Here is quick way of automaticly cropping images without fiddeling with image sizes.

You need imagemagick installed and this in you .bashrc. Run with crop selfie.jpg

function crop {
  x=$(identify $1 | awk '{print $3}' | cut -d 'x' -f1)
  y=$(identify $1 | awk '{print $3}' | cut -d 'x' -f2)
  smallest_side=$(( $x > $y ? $y : $x ))
  convert $1 -gravity center -crop ${smallest_side}x${smallest_side}+0+0 $1
}

:~$ sharescreenshot

Å dele ett enkelt bilde har alltid vært litt pain. Men denne snutten, sharescreenshot, har spart meg mye tid når det kommer til skjermdumper, så jeg tenkte å dele den.

 1. Innse behovet for et screenshot
 2. ~ $ sharescreenshot dummy
 3. Merker område med musen
 4. Kopier lenken fra output og send den https://lekvam.no/div/1524597274_dummy.png

Du trenger denne i .bashrc-en din.

sharescreenshot() {
  EPOC=$(date "+%s")

  if [ -e $1 ]; then
    echo "Add name arg"
    break
  fi

  FILENAME=$EPOC"_"$1

  gnome-screenshot -a -f /tmp/$FILENAME.png
  scp /tmp/$FILENAME.png server:/var/www/div/
  echo https://lekvam.no/div/$FILENAME.png
}

#deletefacebook(posts)

For alle er det ikke like aktuelt å slette Facebook, selv om det kanskje er det riktigste å gjøre i disse dager. For mange er Facebook den eneste lavterskel-kanalen for å få tak i venner og familie, eneste måten å få med seg sosiale arrangementer, eller eneste måten å drive forretninger - og da kan sletting bli litt mye. Men du kan i stedet slette innholdet ditt!

Jeg vil slå et slag for denne Chrome-pluginen som går gjennom din Facebook-aktivitet og sletter gammelt skrot.

Social Book Post Manager

Pluginen simulerer museklikk og tar ganske lang tid å kjøre, så velg deg et år å sett den på innimellom. Den trenger av og til noen gjennomganger for å renske opp skikkelig, men den funker.

Et pro-tip kan være å laste ned en kopi av dine Facebook-data først, slik at du senere kan unne deg nostalgiske tilbakeblikk uten at du trenger å dele det med verden.