Index ¦ All posts

Norske og habile passfraser

Estimated read time: 1 minutes

xkcd

Du har sett denne; en lett blanding av tilfeldige ord kan være langt mer habilt enn korte og knotete passord. Men fire «tilfeldige» ord man selv skal finne på blir sjeldent veldig tilfeldig. Debian (med venner) har i pakkebrønnene sine hele ordlister fra de fleste språk. Under er litt bash for å hente ut tilfeldige ord for å generere norske og habile passfraser.

torvald@gauda ~ $ sudo apt-get install wnorwegian
torvald@gauda ~ $ egrep "^.{3,8}$" /usr/share/dict/bokmaal | wc -l
112110
torvald@gauda ~ $ egrep "^.{3,8}$" /usr/share/dict/bokmaal | sort -R | tail -n 40 | sed 'N;N;N;s/\n/ /g' 
kannen luserne utkokene nesen
melker visperer pilkinga samtykt
rustende probert lykkes thaien
snakksom forkava troika liker
fremlagt syringer staplene doen
klebre spisse lyter leik
snaue brekke driller totiden
sletta snesene utebase huniske
heks gjentok fangsten vassing
madrass murverka danske duskende

© Torvald Tåke. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github.