Index ¦ All posts

Intervallfotografering

Estimated read time: 1 minutes

Noen sa på internett at man kunne bruke «intervallfotografering» på norsk for den engelske «timelapse». Så her er et intervallfotografi fra 2014, året jeg begynte å automatisk generere ett intervallfotografi for hver dag!

  • 0:10 - dagen begynner
  • 0:15 - en fugl hopper rundt på plenen, og gjør det resten av sommeren på omtrent samme tid hver dag
  • 0:20 - farfar med hjåen
  • 0:30 - Tobias klipper gresset
  • 0:40 - traktorer legger egg
  • 0:45 - eggene blir hentet

© Torvald Tåke. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github.