Får du det du betaler for fra din internettleverandør?

Hjemme på Lekvam er ikke gode alternativene til internettoppkobling mange. Alt må via gamle kobberlinjer og maks ned-hastighet er 6mbit, og på en god dag 0.5mbit opp.

Kobberlinjene går tidvis i luftstrekk(!) mot den gamle telefonsentralen og i østavind med gode kast fører dette til en del pakketap til og fra Internettet. Det er forsåvidt ikke helt krise, men internettleverandøren vår har i tillegg automatiske mekanismer for å båndbreddebegrense kunder med dårlig signal på linjene sine! Derfor blir vi tidvis nedgradert til både 5 og 4 og 1.5 mbit, alt avhengig av uværets art.

For å bygge sak har jeg kjørte en speedtest (https://github.com/rsvp/speedtest-linux) hver tredje time siden problemene begynte å oppstå og grafet dette.

isp_bandwidth

I løpet av 5 mnd har vi 5 ganger bedt vår ISP om å ordne opp, og det er tydeligvis tid for å sende en ny epost... Denne gang skal de også få lov til å fortelle om hvilke preventive tiltak de har tenkt å iverksette for at dette ikke skal skje igjen.

Fordi jeg har en server på Internett™, har jeg også satt opp SmokePing som grafer latens og pakketap.

isp_smokeping

Det er viktig å sette opp monitorering mot et par referanse-noder også (som elg.no eller en pålitelig og åpen DNS-tjener). Slik kan du kryss-sjekke at uregelmessigheter ikke tilfeldigvis er på server-siden.

isp_smokeping_ref

Her er det du trenger for å sette opp din egen båndbredde-overvåking. Det er en god unnskyldning til å kjøpe seg en Raspberry Pie f.eks. Hver tredje time kjører jeg en speedtest, og to minutter etter oppdater jeg grafen.

0 */3 * * * ~/bin/speedtest.sh >> speedtest.log
2 */3 * * * cat speedtest.log > isp.csv && gnuplot plotisp.plot && cp isp.png /var/www/html/
torvald@vognskjul:~$ cat plotisp.plot
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d, %H:%M"
set format x "%d. %b"
set xlabel 'Date'
set ylabel 'Mbit'
set grid
set term png
# From hardcoded start point - until today
set xrange ["2017-12-19, 00:00" : time(0)]
set title "Internett ISP-navn, updated ".strftime("%Y-%m-%d, %H:%M", time(0))

set output 'isp.png'
set xtics rotate by -45 offset -0.0,0 font ",10"

plot 'isp.csv' using 1:4 with lines title 'download', 'isp.csv' using 1:5 with lines title 'upload'

Cover photo by Taduuda on Unsplash

:~$ crop

  
Here is quick way of automaticly cropping images without fiddeling with image sizes.

You need imagemagick installed and this in you .bashrc. Run with crop selfie.jpg

function crop {
  x=$(identify $1 | awk '{print $3}' | cut -d 'x' -f1)
  y=$(identify $1 | awk '{print $3}' | cut -d 'x' -f2)
  smallest_side=$(( $x > $y ? $y : $x ))
  convert $1 -gravity center -crop ${smallest_side}x${smallest_side}+0+0 $1
}

:~$ sharescreenshot

Å dele ett enkelt bilde har alltid vært litt pain. Men denne snutten, sharescreenshot, har spart meg mye tid når det kommer til skjermdumper, så jeg tenkte å dele den.

 1. Innse behovet for et screenshot
 2. ~ $ sharescreenshot dummy
 3. Merker område med musen
 4. Kopier lenken fra output og send den https://lekvam.no/div/1524597274_dummy.png

Du trenger denne i .bashrc-en din.

sharescreenshot() {
  EPOC=$(date "+%s")

  if [ -e $1 ]; then
    echo "Add name arg"
    break
  fi

  FILENAME=$EPOC"_"$1

  gnome-screenshot -a -f /tmp/$FILENAME.png
  scp /tmp/$FILENAME.png server:/var/www/div/
  echo https://lekvam.no/div/$FILENAME.png
}

#deletefacebook(posts)

For alle er det ikke like aktuelt å slette Facebook, selv om det kanskje er det riktigste å gjøre i disse dager. For mange er Facebook den eneste lavterskel-kanalen for å få tak i venner og familie, eneste måten å få med seg sosiale arrangementer, eller eneste måten å drive forretninger - og da kan sletting bli litt mye. Men du kan i stedet slette innholdet ditt!

Jeg vil slå et slag for denne Chrome-pluginen som går gjennom din Facebook-aktivitet og sletter gammelt skrot.

Social Book Post Manager

Pluginen simulerer museklikk og tar ganske lang tid å kjøre, så velg deg et år å sett den på innimellom. Den trenger av og til noen gjennomganger for å renske opp skikkelig, men den funker.

Et pro-tip kan være å laste ned en kopi av dine Facebook-data først, slik at du senere kan unne deg nostalgiske tilbakeblikk uten at du trenger å dele det med verden.