Index ¦ All posts > Tag: personvern

#deletefacebook(posts)

Estimated read time: 2 minutes

For alle er det ikke like aktuelt å slette Facebook, selv om det kanskje er det riktigste å gjøre i disse dager. For mange er Facebook den eneste lavterskel-kanalen for å få tak i venner og familie, eneste måten å få med seg sosiale arrangementer, eller eneste måten å drive …

… read more

© Torvald Tåke. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github.